امروز: شنبه ، 04 فروردين 1397سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسـتـه بنــدی محصـولات

نـمایش محصـولات

مته چاله بازکن پشت تراکتوری

مته چاله بازکن پشت تراکتوری

کود ارگانیک مایع اواکس

کود ارگانیک مایع اواکس

AFP کود ترکیبی کمبی

AFP کود ترکیبی کمبی

کود طبیعی SMART K PLUS

کود طبیعی SMART K PLUS

کود هوشمند AKILLI NAT

کود هوشمند AKILLI NAT

کود مایع کان لایف

کود مایع کان لایف

TE+7-6-40

TE+7-6-40

مشخصات کود هوشمند آکلّی لئو

مشخصات کود هوشمند آکلّی لئو

کود هوشمند ( 9-11-0)NP

کود هوشمند ( 9-11-0)NP

دستگاه کانال باز کن(ترنچر)

دستگاه کانال باز کن(ترنچر)


آزمون آب

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

+2 Ca


+2 Mg


+2 Na


+K


جمع کاتوینها (S. Cations)


درصد سدیم محلول (S.S.P)


نسبت جذب سدیم (S.A.R)


کربنات سدیم باقیمانده R.S.C.) meq/l)


طبقه بندی(Classification)


CO32


HCO3-


Cl-


SO42-


جمع آنیونها (S.Anions)


اسیدیته (pH)


هدایت الکتریکی (EC×106 )


مجموع املاح کل (T.D.S mg/lit)


سختی کل (T.H mg/l CaCO3)


Total Alkalinity mg/l )CaCO3 )


NaCl) mg)  Refresh Captcha  
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)
 

عضویت در خبرنامه


برای دریافت اخبارشرکت عضو شوید.
اخبار و اطلاعات مرتبط
اخبار شرکت و وب سایت
 

دریافت بصورت HTML؟