امروز: سه شنبه ، 02 آبان 1396سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسـتـه بنــدی محصـولات

نـمایش محصـولات

کود هوشمند AKILLI NAT

کود هوشمند AKILLI NAT

مینی ترنچرگلخانه ای

مینی ترنچرگلخانه ای

مته چاله بازکن پشت تراکتوری

مته چاله بازکن پشت تراکتوری

کود ارگانیک آنکا پاودر

کود ارگانیک آنکا پاودر

کودهای  پروفشنال TE+16-8-26+2mgo

کودهای پروفشنال TE+16-8-26+2mgo

کود مایع نیتروکان

کود مایع نیتروکان

AFP کود ترکیبی کمبی

AFP کود ترکیبی کمبی

کود مایع مس

کود مایع مس

کود هوشمند ( 9-11-0)NP

کود هوشمند ( 9-11-0)NP

کود مایع روی

کود مایع روی


آزمون آب

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

+2 Ca


+2 Mg


+2 Na


+K


جمع کاتوینها (S. Cations)


درصد سدیم محلول (S.S.P)


نسبت جذب سدیم (S.A.R)


کربنات سدیم باقیمانده R.S.C.) meq/l)


طبقه بندی(Classification)


CO32


HCO3-


Cl-


SO42-


جمع آنیونها (S.Anions)


اسیدیته (pH)


هدایت الکتریکی (EC×106 )


مجموع املاح کل (T.D.S mg/lit)


سختی کل (T.H mg/l CaCO3)


Total Alkalinity mg/l )CaCO3 )


NaCl) mg)  Refresh Captcha  
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)
 

عضویت در خبرنامه


برای دریافت اخبارشرکت عضو شوید.
اخبار و اطلاعات مرتبط
اخبار شرکت و وب سایت
 

دریافت بصورت HTML؟